Saturday, May 23, 2009

Gårdsförsäljning av vin? Självklart!

Sverige är det enda land i EU som inte tillåter gårdsförsäljning av vin. Det har hävdats att det inte är förenligt med alkoholmonopolet. Detta argument sågas dock vid fotknölarna av att det är tillåtet i Finland. Alltså ett annat land inom EU som också har alkoholmonopol. Förslaget är ute på remiss och svaret ska vara inne senast 10:e juni. Föreningen Svenska Vinodlare uppmanar nu svenska vinkonsumenter att skriva på den protestlista som ska lämnas in.
Listan finns här. Dessutom finns det en Facebook-grupp i ämnet. Jag har skrivit på. Har du?
Jag tycker även att gårdsförsäljning av öl och sprit ska vara tillåtet. Jag vill kunna besöka t ex Ölands Gårdsbryggeri eller Mackmyra och köpa med mig en flaska hem efter besöket.
Vad är det som är så svårt?

No comments:

Post a Comment