Monday, June 15, 2009

Haha! Där har ni!

Jag skrev förra veckan om Glenora Distillery i Nova Scotia som de senaste 9 åren legat i konflikt med The Scotch Whisky Association gällande namnet på sin whisky "Glen Breton". Det står nu klart att högsta domstolen i Kanada inte kommer att ta upp ärendet, vilket innebär att det är fritt fram för Glenora att använda namnet som planerat.
Åtminstone i Kanada.
Scotch Whisky Association har lovat fortsätta ställa till besvär om varumärket ska registreras utanför Kanada. Fortsättning följer alltså.

No comments:

Post a Comment